Privacy Policy

 

 

Дата на влизане в сила: 27 юли 2023 г.

Тази Политика за поверителност заменя версията на Политиката за поверителност от 1 май 2018 г.

Adherium Limited (ACN 605 352 510) и нейните филиали, Adherium (NZ) Limited, компания, регистрирана в Нова Зеландия (1155872), Adherium North America, Inc. и Adherium Europe Ltd („Adherium“, „ние“, „нас“, „нашите“) уважават и се ангажират да защитават поверителността на всяко лице, което използва нашите услуги („Вие“ или „Вас“).

Политиката за поверителност изрично обяснява:

Кои сме ние

Какво обхваща тази политика

Какви лични данни събираме и кога

Правно основание за обработването (ЕС/Обединено кралство)

Как използваме Вашите лични данни

Какво се случва, ако не предоставите лични данни

С кого ги споделяме

Какво представлява обобщената информация?

Защита на Вашата информация

Нашият отговор при нарушаване на данните или сигурността

Международни трансфери на данни

Колко дълго съхраняваме вашата информация

Вашите права

Искане на копие от вашата информация

Автоматизирана обработка

Уебсайтове/приложения на трети страни

Информация за непълнолетните

Бисквитки

Маркетинг и реклама

Комуникации от Adherium

Промени в тази политика

Как да се свържете с нас

Допълнителна информация за контакт с жителите на ЕС, ЕИП и Обединеното кралство

Допълнителна информация за жителите на Калифорния

Как да подадете жалба

 

 

КОИ СМЕ НИЕ

Adherium доставя платформени решения за подпомагане на пациенти, здравни специалисти и здравни организации при управлението на хронични респираторни заболявания.

Нашата технологична платформа Hailie® включва електронни сензори за лекарства („ Сензори “), настолни и мобилни приложения („ Приложение “), https://go.hailie.com , https://uk.hailie.com и https:/ /au-go.hailie.com/ портали („ Портал “), Комплект за разработка на софтуер на Hailie ( SDK ), услуги за данни и всеки свързан уебсайт (напр. https://www.hailie.com ) или мобилни приложения на или в които тази Политика за поверителност е свързана или препратена (всички заедно „ Услуги “).

Когато предоставяме Услуги директно на Вас: Adherium (NZ) Limited е агенция, отговорна за обработката на Лични данни във връзка с Услугите, предоставяни директно на жители на Нова Зеландия и Австралия. Adherium (NZ) Limited е администраторът на данни във връзка с Услугите, предоставяни директно на жители на ЕС/ЕИП или Обединеното кралство.

Когато осъществявате достъп до нашите Услуги чрез трета страна (напр. здравен специалист или софтуерна платформа на трета страна): Adherium действа като обработващ данни и ние обработваме Вашите лични данни съгласно инструкциите на администратора на данни. Това се случва, когато Вашият медицински специалист Ви включи в клинично проучване или програма за управление на заболяването, използвайки нашите Услуги. Като алтернатива сензорите на Hailie може да са налични за използване с приложения на трети страни по начин, който не изисква да имате акаунт при нас (вижте по-долу) или да взаимодействате по друг начин с нас. С тези Услуги все още може да получаваме ограничено количество информация, генерирана от използването на сензора и приложението на трета страна от Ваша страна. Доколкото тази информация Ви идентифицира като лице, ние ще бъдем обработващ данни от името на третата страна, управляваща приложението (администратор на данни) и използването на информацията ще се управлява от политиките за поверителност на третата страна, а не от нашите.

КАКВО ПОКРИВА ТАЗИ ПОЛИТИКА

В тази Политика за поверителност „Лични данни“ означава информация, която Adherium събира от потребителите на Услугите, която идентифицира лице пряко или косвено и може да се използва самостоятелно или с друга информация в комбинация за идентифициране или контакт с някой от нашите потребители. Моля, отделете време, за да прочетете тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, моля, не използвайте Услугите. С достъпа до и/или използването на Услугите Вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с условията на тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни, трябва незабавно да прекратите използването на Услугите. Ако осъществявате достъп до Услугите, предмет на тази Политика, и имате въпроси относно тази Политика или нашите практики за поверителност, можете да се свържете с нас на privacy@adherium.com .

Тази Политика за поверителност обяснява как събираме, съхраняваме, разкриваме, прехвърляме и обработваме по друг начин Вашите лични данни, когато използвате който и да е елемент от Услугите с цел спазване на законите за защита на данните, включително Закона за поверителност на Нова Зеландия от 2020 г., Закона за поверителност на Австралия от 1988 г., Австралийските принципи за поверителност, Закона за защита на данните от 2018 г. (Обединеното кралство). Ние сме обвързани от Общия регламент за защита на данните 2016/679 („ОРЗД“) във връзка с личните данни, събрани от жители на Европейския съюз („ЕС“) или обработвани в ЕС. Във връзка с Личните данни, събрани от жители на Обединеното кралство („Обединеното кралство“) или обработвани в Обединеното кралство, ние сме обвързани от ОРЗД, както е приложен в Обединеното кралство („ОРЗД на Обединеното кралство“). Може да се прилагат и други закони за защита на данните. Когато предоставяме Услуги като бизнес партньор на покрит субект или на друг бизнес партньор и се прилагат Законът за преносимост и отчетност на здравното осигуряване от 1996 г. (HIPAA) и разпоредбите на HIPAA, задълженията на Adherium за поверителност се уреждат от Споразуменията за бизнес партньори, които сключваме с тези обхванати субекти и бизнес съдружници. Съгласно HIPAA обхванатият субект трябва да бъде Вашата точка за контакт за всякакви искания, свързани с поверителността.

Някои от Личните данни, които събираме и предаваме, може да се считат за „здравни данни“ (т.е. данни, свързани с Вашето здраве), „защитена здравна информация“ или „PHI“ (т.е. информация, която се отнася до Вашето минало, настоящо или бъдещо здраве или състояние(я); предоставяне на здравни грижи за Вас; минало, настояще или бъдещо плащане за предоставяне на здравни грижи за Вас) и/или медицински досиета, както е определено от държавния закон.

Ние вярваме, че неприкосновеността на личния живот и прозрачността относно използването на Вашите лични данни са от изключително значение. Следователно нашите практики за поверителност са предназначени да спазват HIPAA и съответния държавен закон, свързан с използването и разкриването на медицински досиета, където е приложимо. Освен това, в тази Политика за поверителност Ви предоставяме подробна информация относно нашето събиране, използване, поддържане и разкриване на Вашите лични данни.

За допълнителна информация, свързана с това как използваме и разкриваме Вашите лични данни, здравни данни, PHI и/или данни от медицински досиета, моля, свържете се с нас на privacy@adherium.com .

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И КОГА

Молим Ви да предоставите определени Лични данни, необходими, за да Ви предоставяме Услугите и да извършваме дейностите, както е посочено по-долу.

Ако имате запитване за нашите услуги

 • Вашето име , предпочитана титла и данни за контакт: физически адрес, телефонен или мобилен номер, имейл адрес;
 • Името на Вашата организация и Вашата роля в нея;
 • Области на интерес във връзка с нашите Услуги; и
 • Целта, за която искате да използвате нашите Услуги.

Събираме тази информация, за да гарантираме, че можем да отговорим най-добре на Вашите запитвания.

Ако сте здравен специалист и ние създаваме акаунт в портала за Вас

 • Вашето име и имейл адрес; и
 • Парола.

Ще използвате Вашия имейл адрес и парола за достъп до Вашия акаунт. След като акаунтът Ви е настроен, ще можете да създавате акаунти на пациенти. Ние събираме тази информация, за да създадем Вашия акаунт и да гарантираме, че правата на Hailie Web Portal се предоставят само на оторизирани потребители.
„Здравен специалист“ означава доставчик на здравни грижи или практикуващ здравен специалист, включително, без ограничение, клиницист, главен изследовател, изследовател, общопрактикуващ лекар, фармацевт, медицинска сестра, болногледач, здравен педагог, клинична изследователска организация, изследователска институция.

Ако сте здравен специалист и имате достъп до нашия портал:

 • Час и дата на достъп и часова зона, от която осъществявате достъп до Портала;
 • Информация за операционната система;
 • Вашата дейност в пациентски акаунт;
 • Друга мярка за производителност на Портала, като например количество входящи и изходящи данни, средно време за отговор или грешка на сървъра.

Ние събираме тази информация, за да ни позволи да създадем регистрационни файлове за достъп до акаунта и да защитим целостта на данните.

 Ако сте пациент и Вашият потребителски акаунт е създаден

За да използвате Услугите, ще Ви е необходим собствен потребителски акаунт, който ще съдържа Вашата информация за рецепта и данни за употребата на лекарства („ Акаунт “). Можете да създадете акаунт чрез приложението Hailie® или Вашият здравен специалист може да го създаде за Вас чрез Портала. За създаване на акаунт са необходими следните лични данни:

 • Валиден имейл адрес, или Вашият личен, или ако използвате Услугите чрез доставчик на здравни услуги, организация или план, може да можете да използвате фиктивен имейл адрес, за да защитите допълнително поверителността си;
 • В някои случаи, когато не се използват имейли, може да се използва мобилен номер вместо имейл адрес;
 • Твоята парола;
 • За да ни позволим да проследяваме употребата на лекарства, ние събираме подробности за Вашата рецепта(и), включително вида на инхалатора(ите), който/които използвате, и броя и времето на дозите, които са Ви предписани.

Ако участвате в клинично изпитване или програма за управление на заболяването

Вашият медицински специалист може също да включи Вашия идентификатор на пациента или други клинични идентификатори в Акаунта. В някои случаи, когато Вашият акаунт е създаден от Вашия медицински специалист и Вашите данни ще бъдат качени само чрез нашето настолно приложение, Вашият акаунт може да бъде създаден, като се използва само Вашият кодиран идентификационен номер на пациента, без никакви директни идентификатори. Вашият медицински специалист може също така да поиска да ни предоставите допълнителна клинично значима информация за себе си, например: Вашата възраст, пол, тегло, височина, етническа принадлежност, статут на тютюнопушене.

Ние събираме тази информация, за да създадем Вашия акаунт, да наблюдаваме употребата на лекарства и да дадем възможност на Вас или Вашия медицински специалист да прегледате данните за употребата на лекарствата и по този начин да предоставите значима клинична информация на Вашия медицински специалист.

Когато сдвоите или синхронизирате Вашия сензор с приложението

Когато сдвоите Вашия сензор с приложението за първи път, ние събираме сериен номер на сензора и MAC адрес. Сензорите регистрират информация за използването на Вашия инхалатор от момента, в който прикрепите сензора към инхалатора и започнете да ги използвате. Когато синхронизирате Вашия сензор с приложението или портала, ние получаваме следната информация, събрана от сензора:

 • Сериен номер на сензора и MAC адрес;
 • Дата и час на използване на инхалатора; и
 • В зависимост от моделите на сензора, информация за техниката на инхалатора, например дали инхалаторът е бил зареден, неговата ориентация или информация за вдишване, когато инхалаторът е бил използван, за потвърждаване на правилната техника на използване на лекарството.

Ние събираме тази информация, за да гарантираме, че използването на лекарства се събира в правилния акаунт, за да ни помогне да разрешим всички въпроси за поддръжка, които може да имате.

strong>Когато използвате нашето Приложение или Портали

От време на време, когато използвате нашето Приложение или Портали, може да поискаме от Вас конкретно информация, свързана с проследяването и подобряването на управлението на Вашето респираторно здраве, включително:

 • Вашите други предписания за лекарства;
 • Вашите измервания на пиковия поток; или
 • Достъп до информация, свързана с управлението на Вашето респираторно здраве, съхранявана в мобилни приложения на трети страни.

Разрешение за местоположение
Решението Hailie® изисква активирана безжична технология Bluetooth® за качване на данни от сензора на Hailie. Тъй като Bluetooth® може да се използва за определяне на местоположението Ви, ако сте потребител на мобилно устройство, имайте предвид, че доставчикът на данни на Вашето мобилно устройство може да изисква от Вас да дадете разрешения за местоположение, за да използвате безжичната технология Bluetooth®. Без Ваше разрешение приложението на Hailie няма да може да събира данни от Вашия сензор на Hailie. Ние не събираме данни за Вашето местоположение.

Можете да отмените разрешението по всяко време, като влезете в настройките на Вашето устройство и изключите услугите за местоположение, но като направите това, приложението на Hailie вече няма да може да събира данни от Вашия сензор на Hailie.

< strong>Ако Услугите Ви се предоставят чрез трета страна

Ако сте записани в Услугите като част от програма, предлагана от трета страна (като Вашия медицински специалист, здравна организация или здравен план), докато Ви регистрира да използвате Услугите, третата страна може, с Ваше разрешение, да е събрала и да ни предостави някои от Вашите лични данни (например име, имейл, идентификационен номер или код на пациента, подробности за рецептата и друга информация, която сте се съгласили да получаваме). Ако това се отнася за Вас, моля, прегледайте политиката за поверителност на третата страна.

Онлайн магазин

Когато онлайн покупките чрез нашата платформа за електронна търговия www.hailie.com са активирани, ние събираме:

 • Вашите данни за контакт (име, адрес, имейл, телефонен номер); и
 • Подробности за закупените от Вас сензори или услуги.

Нашата платформа за електронна търговия се хоства в САЩ от Shopify. Като част от своите операции Shopify събира информация, както е описано в нейната Политика за поверителност на https://www.shopify.com/legal/privacy . Използваме процесор за обработка на плащания на трета страна, за да обработваме плащания с кредитни карти, направени чрез платформата за електронна търговия.

Техническа информация

Когато осъществявате достъп до нашите портали, ние може да събираме и анализираме техническа информация за потребителски дейности, като модели на потребителски трафик, IP адреси, типове браузъри, език на браузъра, операционна система, софтуерни и хардуерни атрибути, препращащи и изходни страници и URL, състоянието или държава, от която сте осъществили достъп до портала, тип платформа, брой кликвания, файлове, които изтегляте, имена на домейни, целеви страници, прегледани страници и реда на тези страници, времето, прекарано на страница, термините, използвани при търсения в портала , часа и датата на достъп до порталите, качване или публикуване на съдържание, регистрационни файлове за грешки и друга подобна информация.

Когато се свържете с нас, за да подадете жалба

Когато подадете жалба, ние ще съберем Вашите данни за контакт, спецификата на жалбата, включително номера на сензора или други подробности за акаунта, които са от значение за отговора на жалбата.

Когато се свържете с нас, за да направите заявки, свързани с поверителността

Когато направите заявка, свързана с поверителността, ще трябва да потвърдим Вашата самоличност. Може да поискаме Вашата дата на раждане, пол, документи за самоличност като паспорт или шофьорска книжка.

Информация, която не събираме

Освен здравната информация, описана по-горе, ние съзнателно и умишлено не събираме или поддържаме каквато и да е информация относно расата или етническия произход, политическите възгледи, религиозните или философските убеждения на потребителите или друга чувствителна информация.

ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА (ЕС/ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

Когато предоставяме Услуги директно на Вас, ние обработваме Вашите лични данни, свързани със здравето, въз основа на Вашето изрично съгласие и други данни при изпълнение на договора.

Когато Ви предоставяме Услуги чрез трета страна, като медицински специалист (напр. когато сте включени в клинично изпитване или програма за управление на заболяване, която използва решение Hailie), медицинският специалист трябва да установи законово основание за обработка на Вашите лични данни , а медицинският специалист е администраторът, а ние сме обработващите лични данни по отношение на Вашите лични данни.

Когато осъществявате достъп до нашите Услуги чрез софтуерна платформа на трета страна, третата страна трябва да установи законово основание за обработка на Вашите лични данни, третата страна е администраторът, а ние сме обработващите.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Услугите имат за цел да ви помогнат да научите повече за Вашето здраве. За да направим това, ние събираме и използваме Вашата лична информация за следните цели:

  • Осигуряване на възможно най-доброто изживяване с Услугите, включително създаване и управление на Вашия акаунт;
  • За да Ви позволи да показвате информация за сензора, специфична за Вас (ако сте пациент) или групата Ви пациенти (ако сте медицински специалист) и информация, която Ви позволява да проследявате Вашето респираторно здраве или здравето на Вашите пациенти;
  • Отговаряне на Вашите запитвания, искания, оплаквания и, ако е приложимо, изпълнение на Вашите поръчки, обработка на плащания и предоставяне на техническа поддръжка;
  • Да Ви държим в течение с нашите последни съобщения и промени в Услугите;
  • Анализиране и подобряване на нашите продукти и услуги;
  • Извършване на статистически и други анализи относно използването на Услугите;
  • Създаване на набори от обобщени данни (вж. заглавието Обобщена информация по-долу);
  • Когато разрешите на трета страна (напр. Вашия медицински специалист, здравна организация или здравен план) да получи достъп до Вашата информация, използвайки Вашата информация, за да помогне на тази трета страна при извършването на нейните операции;
  • Обработка от обработващи трети страни, които ни предоставят услуги, които са обвързани от същите задължения за поверителност като тази Политика за поверителност;
  • Както се изисква от законови или регулаторни задължения;
  • За да изпълним задълженията си към Вас и да наложим нашите Условия за ползване;
  • Други цели, изисквани или разрешени от закона; и
  • Както е посочено друго в тази Политика за поверителност.

Понастоящем Adherium не използва доставчици на услуги трети страни, за да наблюдава и анализира използването на Услугите.

Ние ще използваме Вашата лична информация само за други цели, когато сте дали Вашето валидно съгласие да използваме Вашата лична информация за тези цели.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО НЕ ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Не е необходимо да предоставяте всички лични данни, които изискваме, но ако не предоставите информацията, може да не сте в състояние да се регистрирате и да използвате някоя или подгрупа от Услугите.

Ако сте здравен специалист, трябва да потвърдим Вашата самоличност, преди да можем да създадем акаунт в портала за Вас.

Ако сте пациент, минималните изисквания за създаване на Акаунт ще варират в зависимост от това дали предоставяме Услуги директно на Вас или чрез трета страна (вж. Ако сте пациент и Вашият потребителски акаунт е създаден ). Активният акаунт на пациент изисква минималната информация за регистрация и сериен номер на сензора, който се качва автоматично във Вашия акаунт по време на първото сдвояване на сензора към приложението. Без серийния номер на сензора няма да можете да проследявате употребата на лекарства.

РАЗКРИВАНЕ ИЛИ СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние уважаваме вашето право да контролирате кой да има достъп до Вашата информация. Ние разкриваме или споделяме Вашите лични данни, когато:

  • Вашият акаунт е създаден от трета страна, Вие ни позволявате да споделяме информацията Ви с трета страна или избирате да споделите информацията си с други мобилни приложения или уебсайтове. В тези случаи, като включите споделянето на данни, Вие ни позволявате да споделяме Вашите лични данни, включително информация, свързана със здравето, с трета страна по Ваша преценка и с Вашето съгласие, ако е необходимо. Ако ни инструктирате да споделим информация от Вашия акаунт с трета страна, информацията ще бъде отговорност на тази трета страна. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно политиките за поверителност на трети страни.
  • Ние ангажираме определени обработващи данни трети страни, за да предоставят определени аспекти на Услугите. От тези процесори се изисква да използват информацията единствено с цел извършване на услуги от името на Adherium и в съответствие с условията, посочени в тази Политика за поверителност.
  • Нашият бизнес е прехвърлен. Можем да прехвърлим Вашата информация на трета страна, ако част или целият бизнес на Adherium бъде прехвърлен на друго дружество чрез сливане, продажба, придобиване, продажба, преструктуриране, реорганизация, прекратяване, фалит или друга промяна на собствеността или контрола (в цяло или частично). При такива обстоятелства Adherium ще изисква по договор новото юридическо лице да спазва тази Политика за поверителност.
 • Когато: (i) е разумно необходимо за спазване на правен процес (като съдебна заповед, призовка или заповед за обиск) или други законови изисквания; (ii) разкриването би смекчило отговорността на Adherium при действителен или заплашен съдебен процес; (iii) необходими за защита на законните права на потребителите на Adherium, клиентите, бизнес партньорите или други заинтересовани страни; или (iv) необходими за предотвратяване или разкриване на престъпление (в зависимост от приложимото право във всеки случай).

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние ще използваме Вашата информация, за да създадем обобщени набори от данни, които вече не Ви идентифицират като личност. Ние ще използваме обобщени данни за всякакви цели по наше усмотрение, например статистическо моделиране на поведенчески модели за придържане към лекарства или проучване на пазарен сегмент. Ако прехвърлим обобщени данни на трети страни, ще се уверим, че са налице мерки, за да гарантираме, че третата страна не може да Ви идентифицира.

ЗАЩИТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние полагаме големи грижи, за да гарантираме, че Вашата информация е защитена, но никоя система или електронно предаване на данни не е напълно защитено.

Ние използваме комбинация от разумен физически, технически и административен контрол за сигурност, за да: (i) поддържаме сигурността и целостта на Вашите лични данни; (ii) защита срещу всякакви заплахи или опасности за сигурността или целостта на Вашите лични данни; (iii) защита срещу неоторизиран достъп до или използване на такава информация, която притежаваме или контролираме, което може да доведе до значителна вреда за Вас; и (iv) за намаляване на рисковете от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване и промяна. Някои от предпазните мерки, които използваме, са защитни стени, инструменти за сканиране на вируси, криптиране на данни, удостоверяване, архивиране, контрол на достъпа и защитена работна среда. Ние също използваме организационни контроли, за да ограничим достъпа до служители с необходимост и право да извършват услугите, описани в тази Политика за поверителност, и да гарантираме, че този достъп е одитиран (освен ако не решите да споделите данните си, както е описано по-горе).

Въпреки че Adherium използва разумни мерки за сигурност, ние не можем да гарантираме, че такива техники ще предотвратят неоторизиран достъп до Вашите лични данни. ADHERIUM НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА СИГУРНОСТТА ИЛИ ЦЯЛОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДАВАНИ ПО ИНТЕРНЕТ, И НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НЯМА ДА БЪДАТ ДОСТЪПНИ, РАЗКРИТИ, ПРОМЕНЕНИ ИЛИ УНИЩОЖЕНИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА НАШИТЕ ФИЗИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ ГАРАНЦИИ. СЪОТВЕТНО, НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТТА ИЛИ ЦЯЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА Е ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО НИ ПРЕДАВАТЕ. Вие поемате риска, че неоторизирано влизане или използване, хардуерен или софтуерен срив и други фактори могат да компрометират сигурността на Вашите лични данни по всяко време.

Вие носите отговорност за поддържането на сигурността на идентификационните данни на Вашия акаунт. Adherium ще третира достъпа до Услугите чрез идентификационните данни на Вашия акаунт като упълномощен от Вас. Неоторизиран достъп до защитени с парола или защитени зони е забранен и може да доведе до наказателно преследване. Препоръчваме Ви да предприемете всички подходящи стъпки, за да защитите всяко устройство, което използвате за достъп до нашите Услуги. Можем по наше усмотрение да спрем използването от Ваша страна на всички или част от Услугите без предизвестие, ако подозираме или открием пробив в сигурността.

Ако смятате, че информацията, която сте ни предоставили, вече не е защитена, моля, уведомете ни незабавно, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу. Ако разберем за евентуален пробив в сигурността, ние ще гарантираме, че той е разгледан в съответствие с приложимите закони.

Моля, имайте предвид, че Adherium никога няма да Ви изпрати имейл с искане за поверителна информация, като номера на сметки, потребителски имена, пароли или номера на социално осигуряване. Ако получите подозрителен имейл от Adherium, моля, уведомете ни на privacy@adherium.com.

НАРУШЕНИЕ НА ДАННИ ИЛИ СИГУРНОСТ

Adherium приема сериозно сигурността на вашите лични данни. В случай на пробив в данните или сигурността, Adherium ще предприеме следните действия: (i) незабавно ще разследва инцидента със сигурността, ще потвърди основната причина и, когато е приложимо, ще отстрани всички уязвимости в рамките на контрола на Adherium, които може да са довели до сигурността инцидент; (ii) да спазвате законите и разпоредбите, пряко приложими за Adherium във връзка с такъв инцидент със сигурността; (iii) както е приложимо, сътрудничи с всеки засегнат потребител или клиент на Adherium в съответствие с условията на договора на Adherium с такъв потребител или клиент; и (iv) документира и записва действията, предприети от Adherium във връзка с инцидента със сигурността, и извършва преглед след инцидента на обстоятелствата, свързани с инцидента, и предприетите действия/препоръки за предотвратяване на подобни инциденти със сигурността в бъдеще. Adherium ще Ви уведоми за всякакви нарушения на данните или сигурността, както се изисква от и в съответствие с приложимото законодателство.

МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ

Когато събираме Вашите Лични данни, те може да бъдат прехвърлени на нашите дъщерни компании или доставчици на услуги, включително когато тези компании или доставчици се намират извън юрисдикцията, в която пребивавате. Независимо къде живеете, ние се грижим да гарантираме, че Вашите Лични данни са защитени и Вашето право на поверителност се зачита. Преди да прехвърлим Вашата информация от държавата Ви на пребиваване или между други юрисдикции, ние ще се уверим, че са налице подходящи правни и технически мерки, така че Вашата информация да се пази поверителна и защитена в съответствие със законите на Вашата страна на пребиваване.

Ние ще прехвърлим Вашите лични данни само от юрисдикцията, в която пребивавате, или ще предоставим данните при следните условия:

(a) Ако информацията е „Лични данни“, както е определено в ОРЗД на ЕС или ОРЗД на Обединеното кралство, на жители на ЕС и Обединеното кралство: въз основа на: (i) решението на Европейската комисия или правителството на Обединеното кралство за адекватност; (ii) стандартни договорни клаузи, или (iii) когато има подходящи предпазни мерки, или
(b) Други лични данни: само ако (i) задграничният получател е обвързан от законите или обвързваща схема, които са по същество подобни на законите, които субектът на данните може да наложи; или (ii) въз основа на стандартни договорни клаузи, споразумения за обработка на данни или когато има други подходящи предпазни мерки.

Компаниите Adherium имат офиси в Австралия, Нова Зеландия, Обединеното кралство и САЩ.

Нашите портали се хостват, както следва:

Ние съхраняваме Вашите лични данни на защитени сървъри на следните места:

 • За Услуги, доставени в Австралия, Нова Зеландия и Хонконг, Вашата информация се хоства в Австралия;
 • За Услуги, доставяни в ЕС, Обединеното кралство, Съединените щати или други места, Личните данни се хостват в Съединените щати.

КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ако деактивирате акаунта си, Вашата информация се запазва на нашите защитени сървъри толкова дълго, колкото е разрешено или се изисква съгласно приложимото законодателство. Ако искате да изтриете информацията за Вашия акаунт, можете да се свържете с нас на privacy@adherium.com.

ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да получите директен достъп до повечето от Вашите лични данни в приложението или портала или можете да поискате копие от цялата информация, съхранявана за Вас, като ни попитате на privacy@adherium.com.

Ние се грижим да гарантираме, че Вашите лични данни са точни и актуални. Въпреки това, ако някаква информация, която притежаваме, е неправилна или неточна, можете да ни изпратите искане да я коригираме, като се свържете с нас на privacy@adherium.com.

Като потребител на Услугите и приложението Hailie може да имате определени права, свързани с Вашите лични данни. Тези права са предмет на местните закони за защита на данните и поверителността и могат да включват правото на:

В зависимост от това къде се намирате може да имате следните права:

 • Можете да получите достъп до личните си данни, съхранявани от Adherium.
 • Можете да поискате от нас да ограничим обработването на тази информация, докато проверим дали е точна.
 • Можете да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни, до степента, разрешена от приложимите закони за защита на данните и поверителността и доколкото това е технологично възможно. Когато ни помолите да изтрием Вашия акаунт, Вашата информация ще бъде деидентифицирана и достъпът до Вашия акаунт вече няма да бъде възможен.
 • Можете също така да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на статистическия анализ, до степента, разрешена от закона, като се свържете с нас писмено. Моля, имайте предвид, че ако оттеглите съгласието си Adherium да обработва личните Ви данни, това няма да засегне законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето на съгласието.
 • Можете да възразите срещу по-нататъшното обработване на Вашите лични данни, включително правото да възразите срещу маркетинга.
 • Можете да поискате да получавате съобщения, свързани с обработката на Вашите лични данни.
 • Можете да поискате личните Ви данни да бъдат прехвърлени на трета страна, ако е възможно;
 • Можете да получите личните си данни в структуриран, често използван и машинно четим формат.
 • Можете да коригирате неточните лични данни и, като вземете предвид целта на обработката на личните данни, да гарантирате, че тя е пълна.
 • Можете да подадете жалба до съответния орган за защита на данните, до степента, разрешена от приложимите закони за защита на данните и поверителността.

Ние работим усилено, за да отговорим на всички искания своевременно, съгласно изискванията на приложимите закони за защита на данните.

Моля, изпращайте заявките си в писмен вид на privacy@adherium.com .

Този раздел не ограничава или изключва други права, които може да имате като субект на данни съгласно приложимите закони за защита на данните. За повече подробности относно правата, които имате по отношение на Вашите лични данни, моля, обърнете се към Европейската комисия ( https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en# fundamental-rights ) или националния орган за защита на данните във Вашата страна.

При някои обстоятелства и в съответствие с приложимите закони може да отхвърлим определени искания, например ще отхвърлим искания, които са обидни или технически неосъществими. В такива случаи ние ще Ви предоставим нашите мотиви за решението.

Ако не сте доволни от нашата обработка на Вашата заявка, вижте раздела Как да подадете жалба за информация как да подадете жалба.

Запазваме си правото да потвърдим Вашата самоличност, преди да обработим от нас каквото и да е искане, свързано с Вашите лични данни.

ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

Когато за нас е технически възможно да го направим и имате законното право да направите искането, можете да поискате копие от всички Лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат, така че можете да го предадете на друг администратор на данни, като изпратите имейл на privacy@adherium.com. Моля, обърнете внимание, че няма да разкриваме никаква производна информация (напр. алгоритмични резултати) или информация, която може да компрометира която и да е наша интелектуална собственост или поверителна бизнес информация.

АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА

Ако използваме автоматизирана обработка на Вашите Лични данни, за да Ви предоставим обратна връзка относно използването на Услугите и да подобрим управлението на Вашето хронично заболяване, ще направим това само за информационни цели, а не за вземане на решения, които биха могли да породят правни последици или да Ви засегнат значително.

УЕБСАЙТОВЕ/ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашият портал, приложение или уебсайтове може да съдържат връзки към уебсайтове или приложения, предлагани от трети страни, които не се управляват от Adherium. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Горещо Ви съветваме да прегледате политиката(ите) за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Adherium няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни. Всяка информация, която предоставяте на сайтове на трети страни, се управлява от техните политики за поверителност, а не от нашите. Ние не носим отговорност за информация, която предоставяте на такива трети страни. Тази Политика за поверителност не се отнася за използването или достъпа до сайтове или услуги на трети страни.

НЕПЪЛНОЛЕТНИ

На непълнолетни лица е разрешено да използват Услугите само с предварителното съгласие на родител или настойник. Ние не събираме съзнателно никаква информация от непълнолетни, освен ако ние или администраторът, за когото обработваме личните данни, не сме получили потвърдимо съгласие от родител или законен настойник. Ако разберем, че даден потребител е непълнолетен и е предоставил лични данни без съгласието на родител или законен настойник, ние ще изтрием тази информация, както се изисква от закона. Ако знаете за непълнолетен потребител, чиято информация може да е била събрана без съгласието на родител или законен настойник, моля, изпратете ни имейл на privacy@adherium.com.

Ако сте жител на Калифорния под 18-годишна възраст и сте регистрирали потребителски акаунт при нас, можете да поискате от нас да премахнем съдържание или информация, които сте публикували.

БИСКВИТКИ

Използвайки нашите сайтове и приложения, Вие се съгласявате да съхраняваме и осъществяваме достъп до бисквитки и подобни технологии на Вашето устройство.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са прости текстови файлове, които се изпращат и съхраняват на Вашето устройство, когато посещавате уебсайт или използвате приложение. Бисквитката обикновено съдържа името на домейна (интернет местоположение), от който произхожда бисквитката, „времето на живот“ на бисквитката (т.е. кога изтича) и произволно генериран уникален номер или подобен идентификатор. Бисквитката също може да съдържа информация за Вашия компютър, като например потребителски настройки, хронология на сърфиране и дейности, извършвани при използване на Услугите.

Някои бисквитки се изтриват, когато затворите браузъра на Вашето устройство (сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на Вашето устройство до изтичане или премахване (постоянни бисквитки). Някои бисквитки са свързани с функционалността на уебсайта и подобряват Вашето потребителско изживяване (функционални бисквитки). Други бисквитки ни позволяват да събираме статистически данни (обобщени и анонимни) за използването на уебсайта от нашите посетители или клиенти (аналитични бисквитки). Някои бисквитки може да са от съществено значение за нас, за да предоставим определени интерактивни функции или да осигурим онлайн среда.

Какви бисквитки използваме и защо?

Adherium използва бисквитки, за да подобри и помогне за персонализиране на изживяването на потребителите с нашите портали. Например, ние използваме функционални бисквитки, за да улесним малко влизането във Вашия акаунт и да проследим някои оперативни функции на нашия портал. Може също така да използваме аналитични бисквитки, за да анализираме и подобряваме нашите Услуги. Например, за да разберем как потребителите достигат и използват нашия портал и какви подобрения трябва да направим в услугите и портала.

Бисквитките, които използваме, са изброени по-долу. Този списък не е изчерпателен, но описва основните причини, поради които обикновено задаваме бисквитки. Тъй като приемаме допълнителни технологии, може да събираме информация чрез други методи. Моля, вижте известията за бисквитки на нашите портали и уебсайтове за допълнителни подробности.

Когато влизате в нашите портали, ние използваме следните бисквитки:

Бисквитка

Описание

ARRAffinity

Тази бисквитка се задава от уебсайтове, които работят на облачна платформа Windows Azure. ARRAffinity е бисквитка, използвана за афинитизиране на клиент към екземпляр на Azure Web App.

ARRAffinitySameSite

Подмножество от горната бисквитка за насочване на потребителя към същия сайт.

 

Когато осъществявате достъп до портала au-go.hailie.com, ние използваме следните бисквитки:

Бисквитка

Описание

TimeZoneOffset

Бисквитка за показване на времеви стойности в местното време на потребителя

 

Бисквитки на трети страни

Нашият уебсайт https://www.hailie.com се хоства на Shopify Inc. Политиката за поверителност на Shopify Inc., включително информация за бисквитки и подобни технологии за проследяване, можете да намерите тук: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Как да управляваме бисквитките?

Ако искате да управлявате Вашите настройки за бисквитки във Вашия браузър, изберете секцията „помощ“ на Вашия браузър (напр. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer) за повече информация. Вашият браузър ще Ви позволи да промените Вашите предпочитания за бисквитки.

Вие сте свободни да премахвате, отхвърляте или изтривате бисквитки, но може да не получите пълното изживяване на нашите Портали. Ако решите да блокирате или деактивирате някои от бисквитките, може да нямате достъп до определени функции на решението на Hailie®

Ако активирате сигнал за не проследяване или по друг начин конфигурирате браузърите си, за да ни попречат да събираме бисквитки, ще трябва да въвеждате отново данните си за вход всеки път, когато посещавате страницата за вход. Възможно е също така да не можете да се възползвате от някои от Услугите.

Не проследявайте разкриването

Някои уеб браузъри може да предават сигнали за непроследяване („DNT“) към уебсайтове, с които потребителят комуникира. Към днешна дата няма индустриален стандарт за DNT и потребителите не могат да знаят как дадена компания реагира на DNT сигнал, който получават от браузърите. Adherium се ангажира да бъде информиран за DNT стандартите. Adherium обаче не поддържа DNT настройки на браузъра и понастоящем не участва в никакви DNT рамки, които биха позволили на Adherium да реагира на сигнали или други механизми относно събирането на Вашите лични данни.

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМИ

Adherium не изпраща маркетинг и реклами въз основа на Вашите лични данни.

СЪОБЩЕНИЯ ОТ ADHERIUM

Може да изпращаме съобщения, включително имейли, до Вас относно Вашия акаунт и услугите. Ако го направим, ще Ви предоставим опция да се откажете от тези съобщения.

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Редовно преглеждаме нашите практики за поверителност. Може да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време. Ще Ви предоставим предварително известие за съществени промени в тази Политика за поверителност. Ние няма да правим ревизии, които имат обратна сила, освен ако не сме законово задължени да го направим или за да защитим други потребители. Ако продължите да използвате Услугите след датата на влизане в сила, приемате тази Политика за поверителност, както е изменена. Считано от датата на влизане в сила, изменената Политика за поверителност замества всички предишни версии или споразумения, забележки или изявления относно тази Политика за поверителност.

Можете да потвърдите, че разглеждате най-новата ни Политика за поверителност, като щракнете тук, или можете да поискате предишни версии на privacy@adherium.com.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашата Политика за поверителност или ако искате да подадете оплакване относно начина, по който Вашата лична информация е била събрана или обработена от нас, моля, свържете се с нашия служител по поверителност по имейл на privacy@adherium.com или писмено до:

  • Adherium (NZ) Ltd, PO Box 106612, Auckland 1143, Нова Зеландия, или,
  • ако сте жител на Австралия, до Adherium Limited, PO Box 1149, Thornbury VIC 3071, Австралия.

Ние ще отговорим на всички съобщения възможно най-скоро. Ако искате да ни дадете обратна връзка за това как сме се справили с Вашия въпрос или заявка, моля, уведомете ни, защото ние винаги се опитваме да се подобрим.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ ЗА ЖИТЕЛИ НА ЕС, ЕИП И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО:

Нашият служител по защита на данните е Паулина Лучинска на privacy@adherium.com.

Adherium (NZ) Limited, която обработва личните данни на физически лица в Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и/или Обединеното кралство, в ролята на администратор или обработващ данни, назначи DataRep за свой представител за защита на данните за целите на ЕС ОРЗД и ОРЗД на Обединеното кралство, за да можете да се свържете директно с тях във Вашата страна. DataRep има локации във всяка от страните от ЕС, Обединеното кралство, както и Норвегия и Исландия в ЕИП.

Ако искате да повдигнете въпрос или по друг начин да упражните правата си по отношение на Вашите лични данни, можете да го направите, като:

 • се свържете с нас чрез нашия онлайн уеб формуляр на datarep.com/adherium;
 • изпратите имейл до DataRep на adherium@datarep.com с цитиране на <Adherium (NZ) Limited> в реда за тема; или
 • изпратите Вашето запитване до DataRep на най-удобния от изброените тук адреси.
  • МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: когато изпращате запитвания, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да адресирате писмата си до „DataRep“, а не до „Adherium (NZ) Limited“, в противен случай Вашето запитване може да не стигне до нас.
  • Моля, посочете ясно Adherium (NZ) Limited в съдържанието на Вашата заявка.

Ако имате някакви притеснения относно начина, по който DataRep ще обработва Вашите лични данни, моля, вижте тяхната бележка за поверителност на www.datarep.com/privacy-policy.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИ НА КАЛИФОРНИЯ

Съгласно раздели 1798.83-1798.84 на Гражданския кодекс на Калифорния, жителите на Калифорния имат право да поискат и получат от нас годишен списък, идентифициращ категориите лична клиентска информация, която сме споделили, ако има такава, с нашите филиали и/или трети страни през предходната календарна година за маркетингови цели. Този списък ще бъде предоставен безплатно. Трябва да се включи информация за контакт с такива филиали и/или трети страни. Ако сте жител на Калифорния и искате копие от тази бележка, моля, изпратете писмена заявка на следния адрес: 2648 International Blvd, Suite 115, PMB 33, Oakland, CA 94601.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ЖАЛБА

Ако не сте доволни от отговора ни на Вашия въпрос или притеснение, можете да подадете жалба до съответния регулатор за поверителност или орган за защита на данните във Вашия регион (вижте по-долу):