Общи условия за ползване

 

 


Тези Условия за ползване влизат в сила от 1 май 2018 г. („Ефективна дата“) и заменят Условията за ползване на системата SmartinhalerTM от 29 юни 2017 г. 

Тези Условия за ползване („Условия“) уреждат Вашия достъп и използване на Услугите (както е определено по-долу). Моля, прочетете внимателно тези условия.

Като кликнете върху „Приемам“ или маркирате квадратче „Съгласен съм“ по време на първото Ви влизане в Услугите, или по друг начин изтеглите или използвате която и да е част от Услугите, или когато актуализираме Условията, Вие потвърждавате, че приемате, че сте обвързани с Условията. При приемане на условията, те придобиват формата на обвързващо споразумение между Вас User („Потребителят“, „ти“) и Адхериум (НЗ) ООД, Адхерий Северна Америка, Инк. и техните асоциирани организации (наричани заедно Adherium „Адериум“, „we“ или „ ние“).

Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с Условията, нямате право да използвате или да осъществявате достъп до Услугите.
В тези Условия следните термини имат определени значения.

„Услуги“ означава Adherium SmartinhalerTM и Hailie® платформи ®за цифрови здравни технологии, които включват сензори за използване на лекарства, софтуер и услуги за данни, като всички заедно представляват платформа за услуги, която позволява на потребителите или здравните специалисти да проследяват употребата на респираторни лекарства.

„Сензор(и)“ означава(т) някое(и) от патентованите Hailie® or SmartinhalerTM устройства за проследяване спазването на лекарствата на Adherium или SmartinhalerTM, включително например, и без ограничение, всяко устройство, показано по всяко време на https://www.hailie.com, https://www.adherium.com или https://www.smartinhaler.com.

„Софтуер“ означава патентован софтуер на Adherium, включително без ограничение: мобилни и компютърни приложения, напр. Hailie®приложение, приложение SmartinhalerTM или Smartinhaler Connection CenterTM (всяко едно апликация, " App"); уебсайтове и уеб-базирани портали, например https://www.hailie.com, https://go.hailie.com, https://www.smartinhaler.com, https://smartinhalerlive.com и техните разновидности (всяко от коите е сайт, Website) и всеки друг фърмуер, софтуер и съдържание, предоставени от Adherium, за да помогнат за наблюдението и подобряването на употребата на предписаните лекарства от пациентите. Софтуерът също така включва всички услуги, които са достъпни за потребителите на Софтуера или които поддържат функционирането на Софтуера.

1. УСЛОВИЕ
1.1. Настоящите Условия започват от датата, на която ги приемете, и продължават, докато не бъдат прекратени в съответствие с клауза 16, освен ако не ги променим или актуализираме в съответствие с клауза 2.
1.2. Когато инсталирате, или преинсталирате Софтуера, използването на Услугите от Ваша страна е предмет на най-новата версия на Условията (https://www.hailie.com/pages/terms-of-service) на датата, на която инсталирате или преинсталирате Софтуера. (От вас се изисква да приемете най-новата версия на Условията по време на първото си влизане в инсталирания/ преинсталиран софтуер).

2. ПРОМЕНИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ
2.1. От време на време, при спазване на приложимото законодателство, ние ще актуализираме тези Условия, за да отразим промените в закона или напредъка в технологиите, или да добавим информация за нови функции или услуги. Ще Ви уведомим поне 10 дни предварително, преди да направим съществени промени в тези Условия, така че да имате време да ги прегледате и да решите дали искате да продължите да използвате Услугите съгласно новите Условия.
2.2. Когато променяме Условията, ние ще Ви уведомим по всякакъв разумен начин, включително чрез публикуване на новите Условия на нашите уебсайтове: https://www.hailie.com/pages/terms-of-service или https://go.hailie.com/legal/termsofservice.html, или чрез уведомления в самото Приложението.
2.3. Новите Условия ще бъдат в сила на датата, на която: Вие ги приемате или ги използвате, осъществявате достъп (или продължавате да използвате или да осъществявате достъп до тях).
2.4. Новите Условия няма да се прилагат за правни действия между вас и нас, започнали преди датата на влизане в сила. Тези спорове се уреждат от Условията, които са в сила, на датата, на която са настъпили събитията, довели до спора.

3. ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ (ПРОФИЛ)
3.1. За достъп до Услугите първо трябва да създадете потребителски акаунт („Акаунт“).
3.2. Трябва да поддържате сигурността и поверителността на потребителското име и паролата за Вашия Акаунт ( Профил) и да се уверите, че те не са споделени с или достъпни на друго лице. Adherium не носи отговорност за загуби или щети, причинени от неспазването на поверителността на Вашето потребителско име и парола. Вие носите отговорност за всички действия във Вашия профил.
Ако сте потребител:
3.3. Можете да създадете Акаунта, като ни предоставите най-малко имейл адреса си и парола, тип инхалатор и сериен номер на сензора, ако имате или поръчате сензор.
3.4. Можете да изберете да упълномощите трета страна (Вашият здравен специалист (както е определено по-долу), член на Вашето семейство и т.н.) да получи достъп до профила Ви, за да Ви помогне да управлявате състоянието си. Ако направите това, лицето може да има достъп до всички данни (както е определено по-долу), свързани с вас. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от такава трета страна, която има достъп до профила Ви, или за нарушения на поверителността, причинени от такава трета страна.
Ако сте медицински специалист:
3.5. „Здравен специалист“ означава доставчик на здравни услуги или медицински специалист, включително, без ограничение, клиницист, главен изследовател, изследовател, общопрактикуващ лекар, фармацевт, медицинска сестра, болногледач, наставник на здравни грижи, организация за клинични изследвания, изследователска институция.
3.6. Ние ще ви предоставим защитен вход (потребителско име и парола). При спазване на отделно споразумение, може да получите различни нива на създаване на пациентски акаунт и права за достъп.
3.7. Преди да създадете пациентски акаунт, вие гарантирате и декларирате, че: а) сте получили всички необходими валидни съгласия от пациента (или негов настойник или законно упълномощен представител), включително съгласието им за събиране и обработване на личната му информация от Adherium в съответствие с Политиката за поверителност на Adherium; б) няма да ни предоставите никаква лична информация без валидно съгласие от пациента; и в) ако използвате Услугите за клинични изследвания, сте получили всички необходими одобрения за етика на човешките изследвания, за да проведете клиничните изследвания.
Минимална възраст за създаване на профил:
3.8. Вие декларирате, че сте навършили поне пълнолетие на мястото си на пребиваване и че цялата информация, която изпращате, е точна.
3.9. Профили на непълнолетните могат да бъдат създавани само от техните родители или настойници или медицински специалисти, с подходящи предварителни съгласия.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
4.1. За достъп до Услугите ще трябва да поддържате (за Ваша сметка) адекватна интернет връзка, капацитет за прехвърляне на данни и всички съвместими устройства с актуализиран софтуер, които може да се изискват за Вашия достъп до Услугите. Вие също така сте отговорни за мерките за сигурност на Вашите устройства.
4.2. Ако имате достъп до Услугите чрез приложение, трябва да гарантирате, че Приложението редовно качва данните за използването на лекарството на уебсайта, като позволите използването на безжични или мобилни данни за приложението. Неспазването на това може да доведе до непълен набор от данни за употребата на лекарства или загуба на данни за употреба.

5. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА
5.1. При спазване от Ваша страна на Условията, ние Ви предоставяме личен, неизключителен, непрехвърляем, отменяем, ограничен лиценз, без право на сублицензиране, за достъп и използване на Услугите, единствено с цел наблюдение на Вашето (ако сте потребител) или на Вашите пациенти (ако сте медицински специалист) съблюдаване на предписаната употреба на инхалатора („Означена цел“).
5.2. Трябва да използвате Услугите само за тяхната Означена цел, в съответствие с всяка документация, която Ви предоставяме във всяко ръководство за продукти, опаковка или инструкции за сензор или софтуер.

6. ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА
6.1. Вие се съгласявате, че няма да: а) да използватe услугите, сензора или софтуера или някой от техните елементи за търговски цели; б) прилагате обратно инженерство, разглобявате или по какъвто и да е начин пречите на сензора (или да опитате, насърчавате или подкрепяте опита на някой друг да участва в такива дейности); в) използвате, показвате, имитирате или преиначавате софтуера или който и да е елемент на софтуера; г) прехвърляте, възлагате, продавате, предавате, разпространявате, предлагате за
продажба, правите достъпни, лицензирате, сублицензирате, или по какъвто и да е начин давате достъп на трети страни до: Сензора, Софтуера, включително Вашия собствен или профила на друг субект на друго лице, или пароли или потребителски имена, необходими за достъп до Акаунта, освен когато достъпът е предоставен съгласно раздел 3.4 по-горе; д) да участвате в услуги на доставчика на приложения или договорености за споделяне на времето по отношение на Софтуера (освен ако това не е изрично упълномощено от нас писмено); е) свързвате Софтуера с каквото и да е устройство, което не е произведено, разпространявано или продавано от или от името на Adherium (като открадната или фалшива версия на нашия сензор), различно от мобилно устройство или компютър; ж) копирате Софтуера или част от него, освен ако изрично не е разрешено от Adherium в писмена форма или възпроизвеждане, превод, адаптиране, модифициране или създаване на производни продукти, базирани на Софтуера по какъвто и да е начин; з) сливане, интегриране или комбиниране на Софтуера с друг софтуер; и) заобикаляне, дешифриране, декомпилиране, обратно инженерство, разглобяване, декриптиране, извличане, опит за извличане на изходния код на който и да е елемент на Софтуера или по някакъв начин да се намесвате в оперирането (или да се опитвате, насърчавате или подкрепяте опита на някой друг да участва в такива дейности) на който и да е Софтуер; й) да заобикаляте, прониквате, деактивирате или пречите на всякакви мерки за контрол на достъпа или мерките за сигурност или обичайното функциониране на Услугите или опити за достъп до данни (както е определено по-долу), до които такава мярка е предназначена за предотвратяване на достъпа; к) да се намесвате или да се опитвате да се намесвате в правилното функциониране, или да се опитвате да изпитвате, да сканирате, да тествате уязвимостта на всеки елемент от Услугите; л) променяте по какъвто и да е начин автоматичното качване на данни в портала go.hailie.com или www.smartinhalerlive.com портал от други части на Услугите; м) използване, копиране, адаптиране, модифициране, приготовление на производни продукти въз основа на разпространение, лицензиране, продажба, прехвърляне, публично показване, излъчване или по друг начин използване на Съдържанието на Услугите (дефинирано по-долу); или н) премахване, промяна или замъгляване на всякакви уведомления за права на собственост, включени в, или придружаващи който и да е елемент от Услугите.
Други забранени съдържание и дейности:
6.2. Не трябва да осъществявате достъп, да използвате или да се опитвате да осъществявате достъп, или да използвате Услугите, за да предприемете каквито и да било действия, които биха могли да навредят на нас или на което и да е лице или образувание („лице“) или да използвате Услугите по начин, който нарушава законите. Например, без ограничение, не трябва: а) да се представяте за друго лице или фалшиво да заявявате или по друг начин да представяте погрешно Вашите пълномощия, принадлежност към което и да е лице или произхода на която и да е информация, която предоставяте; б) да се ангажират с непозволени паякони (spidering), изстъргване или събиране на съдържание или информация, или използванe на други неоторизирани автоматизирани средства за събиране на информация; в) получаване или опит за получаване на неоторизиран достъп до други компютърни системи, материали, информация или услуги, налични на или чрез Услугите; г) качване или предаване по друг начин на комуникация, софтуер или материал, който съдържа компютърен вирус или по друг начин е вреден за нас, или други потребители на Услугите; д) съхранявате или предавате неподходящо съдържание (както е определено от нас по
наше усмотрение), например съдържание, което е неправомерно, незаконно, нарушаващо правата на интелектуална собственост на другите, подвеждащо, клеветническо, нецензурно, обидно, смущаващо или нарушаващо правата за поверителност на друго лице; или е) да участвате във всяко друго поведение, което по някакъв начин пречи на достъпа или ползването от друг потребител към Услугите, или според нашето усмотрение подлага някого на каквато и да е отговорност, щети или вреда от всякакъв вид.
6.3. Нарушенията на сигурността на системата или мрежата и друго поведение могат да доведат до гражданска или наказателна отговорност.

7. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВИЕ ПОДАВАТЕ (ПРЕДОСТАВЯТЕ)
7.1. Ние може от време на време да предлагаме области в Услугите, където вие и други потребители можете да изпращате или по друг начин да предоставяте предложения, идеи, бележки, концепции или информация, или друго съдържание (събирателно „Предоставена информация “). Вие притежавате и носите отговорност за предоставената от Вас информация, но като я изпращате, Вие предоставяте на Adherium и назначените от нас лица световен, неотменим, вечен, неизключителен, безвъзмезден, напълно подлицензиран, прехвърляем, лиценз за използване, копиране, модифициране, създаване на производни произведения, разпространение, публично показване, публично изпълнение и по друг начин експлоатиране на Вашата информация (или част от нея) във всички формати и канали за разпространение, които са известни тук. С настоящото се отказвате от всякакви морални права, които може да имате над Вашата предоставена информация. Нямате право на плащане, ако използваме информация, която сте предоставили. Всички подадени материали се считат за неповерителни и непатентни.
7.2. С предоставянето на информация Вие декларирате и гарантирате, че: а) Вашата информация е вярна и точна; б) притежавате или по друг начин контролирате всички права върху Вашето информация, включително авторски права и търговски марки; в) Вашата информация не е обидна и не нарушава правата на друго лице или образувание или приложими закони или разпоредби; г) сте получили всички необходими разрешения от всяко лице, идентифицирано или замесено в предоставянето на информация от Вас, и в случай на непълнолетни лица от техните родители или законни настойници, според случая.
7.3. Вие приемате и се съгласявате, че Adherium има правото (но не и задължението) да променя, премахва или отказва да публикува или да позволява да бъде публикувана предоставена от Вас Информация. Adherium Ви насърчава да не разкривате никаква лична информация в подаваната от Вас информация, защото други хора могат да виждат и използват личната информация качена от Вас. Adherium не носи отговорност и не поема отговорност за каквото и да е информация, публикувана от Вас или трета страна.

8. ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
8.1. В настоящите Общи условия „Данни“ означава: а) всяка техническа, потребителна или свързана информация, съхранявана на или събирана от платформата Услуги, включително: име, имейл и адрес, вид на лекарството, уникален сериен идентификационен номер на сензора, дневници за доставка на лекарства, други дневници за хронологията на инхалатора, данни за ефективността на сензора и личната информация, както е определено в Политиката за поверителност на Adherium на адрес https://www.hailie.com/pages/privacy-policy ;
б) резултати от по-нататъшен анализ на данните, съхранявани на платформата Услуги; и в) копия на горното.
8.2. При липса на изрично писмено споразумение за противното, Вие имате право да използвате само данни, съдържащи се или произведени от Услугите, единствено: а) ако сте потребител, за свои лични цели; или б) ако сте медицински специалист, за да подпомогнете пациента си или като част от клинично изпитване или система за управление на пациента.
8.3. Нямате право да сублицензирате, назначавате или прехвърляте данните или резултатите, произведени от Услугите, на трета страна или по друг начин да използвате данни за търговски цели, освен когато изрично сме позволили на нашите Услуги да улесняват такова прехвърляне.
8.4. За да използвате Услугите, трябва да приемете Политиката за поверителност на Adherium. Нашата Политика за поверителност обхваща нашата политика за събиране, използване, разкриване, достъп, изменение и изтриване и други практики за поверителност, свързани с личната информация, която обработваме. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно поверителността на данните или сигурността, или желаете да се свържете с нас по тези въпроси, моля, вижте нашата Политика за поверителност за подробности: https://www.hailie.com/pages/privacy-policy.
8.5. Ние не поемаме отговорност за каквито и да било действия с данните, които се отнасят до Вас, предприети от Вас или от страна на Вашия медицински специалист.

9. СОБСТВЕНОСТ И ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
9.1. Adherium притежава всички права на интелектуална собственост („ПИС“) към цялото съдържание, потребителския интерфейс, търговските марки, информацията, методите, материалите, компютърния код и софтуера, включени в Услугите (общо „Съдържание на услугите“), освен ако не е посочено друго.
9.2. Правата върху интелектуалната собственост в Съдържанието на Услугите включват авторско право, дизайни, патенти, търговски марки, марки за услуги, търговски тайни, права на бази данни или други ПИС. Вие потвърждавате, че никое право, собственост или интерес към или в Услугите и ПИС не ви се прехвърля или възлага съгласно настоящите Условия. Adherium запазва всички права, които не са изрично предоставени в настоящите Условия.
9.3. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, публикувате, въвеждате в база данни, показвате, извършвате, променяте, създавате производни продукти, интерпретирате, разпространявате, предавате, излъчвате или разпространявате, или по какъвто и да е начин да експолатирате която и да е част от Съдържанието на Услугите, без нашето предварително писмено съгласие, освен да използвате Услугите за целта, за която са създадени.
9.4. За да получите писмено съгласие за използване на защитено с авторски права произведение, моля, свържете се с нас на адрес:IP@adherium.com
9.5. Всяко използване или злоупотреба с ПИС на Адериум или трети страни във връзка с Услугите е изрично забранено, освен разрешеното тук.
9.6. За да получите писмено разрешение за използване на марката или марката за услуги, моля, свържете се със собственика на марката.

10. ЗАПАЗЕНИ ПРАВА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УСЛУГИТЕ
10.1. Ние си запазваме правото да променяме, спираме или прекратяваме таксите за таксуване и/или промяна, начислени за използване на който и да е елемент от Услугите.
10.2. Ние не носим отговорност пред Вас или пред трета страна за каквато и да е промяна, спиране или преустановяване на такси, наложени върху който и да е елемент от Услугите.
10.3. Ние може от време на време да издаваме актуализации на фърмуера или софтуера на Софтуера, за да предоставяме корекции, корекции на грешки и / или нови, заместващи или подобрени функции или функционалности.

11. ПОДКРЕПА
11.1. Можете да ни задавате въпроси, да повдигате искове или да съобщавате за проблеми във връзка с Услугите, като изпратите имейл на адрес support@hailie.com.
11.2. Независимо от гореизложеното и при спазване на всички права, които може да имате по закон, ние не гарантираме, че всички проблеми ще бъдат решени, или че ще отговорим на Вашето запитване в определен срок.

12. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ПО ГАРАНЦИЯТА
12.1. ПО СИЛАТА НА КЛАУЗА 12.5 И С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ, ОТДЕЛНИ ГАРАНЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ADHERIUM ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕНЗОРИТЕ, УСЛУГИТЕ ВИ СЕ ПРЕДЛАГАТ „ТАКИВА КАКВИТО СА“, „С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ“ И „АКО СА НАЛИЧНИ“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД.
12.2. НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ И НЯМАМЕ НИКАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ВАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ РИСКОВЕ: (А) ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН, ТАБЛЕТ ИЛИ ДРУГО ЕЛЕКТРОННО УСТРОЙСТВО ДА ФУНКЦИОНИРА („УСТРОЙСТВО“); (Б) ВЗАИМИДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО И УСЛУГИТЕ; (В) ВИРУСИ, МАЛУЕР ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ ПРОГРАМИ, ИНСТАЛИРАНИ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО; (Г) ЗАБАВЯНИЯ НА КОМУНИКАЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА УСЛУГИТЕ.
12.3. ПО СИЛАТА НА КЛАУЗА 12.5 И С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ, ОТДЕЛНИ ГАРАНЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ADHERIUM ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕНЗОРИТЕ, ДО НАЙ-ВСЕОБХВАТНА СТЕПЕН НА ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, ADHERIUM, ОТ СВОЕ ИМЕ И ОТ ИМЕТО НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ОРГАНИЗАЦИИ И НЕГОВИТЕ, КАКТО И ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ, ДИСТРИБУТОРИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ („АСОЦИИРАНИ С ADHERIUM СТРАНИ“ ИЗРИЧНО ОТКАЗВА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ И ИЗКЛЮЧВА ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ГАРАНЦИИ, БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ПРАВОМЕРНИ ИЛИ НЕ, ПИСАНИ ИЛИ НЕПИСАНИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, ИЛИ КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ ТЯХ, ВКЛЮЧВАЙКИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА И ГАРАНЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ОТ НЯКАКЪВ НАЧИН НА РАБОТА, НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, УПОТРЕБА ИЛИ ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ОТ ГОРНОТО, ADHERIUM НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ АНГАЖИМЕНТИ, И НЕ ПРАВИ НИКАКВО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ЧЕ УСЛУГИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ЩЕ ПОСТИГНАТ ПЛАНИРАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ЩЕ БЪДАТ СЪВМЕСТИМИ ИЛИ ЩЕ РАБОТЯТ С ДРУГ СОФТУЕР, ПРИЛОЖЕНИЯ, СИСТЕМИ ИЛИ УСЛУГИ, ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА
ВСЯКАКВИ СТАНДАРТИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ИЛИ НАДЕЖДНОСТ, ИЛИ СА БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ ЧЕ ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ДЕФЕКТИ МОГАТ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ. ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАКВОТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСЛУГИТЕ СЕ ОТХВЪРЛЯТ И НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ, ИЛИ ОТ ИМЕТО НА ADHERIUM, НЕ СЪЗДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ.
12.4. ПО СИЛАТА НА КЛАУЗА 12.5 НИЕ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ТОВА, ЧЕ ВИЕ ИЛИ ВАШИЯТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ СТЕ РАЗЧИТАЛИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ДАННИТЕ, ДО КОИТО ИМАТЕ ДОСТЪП ИЗПОЛЗВАЙКИ УСЛУГИТЕ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ТОВА, ЧЕ ВИЕ ИЛИ ВАШИЯТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ РАЗЧИТАТЕ НА УСЛУГИТЕ.
12.5. АКО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ ПОЗВОЛЯВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА КОНКРЕТНИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ГАРАНЦИИ, ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС САМО В НАЙ-ПЪЛНА СТЕПЕН ПОЗВОЛЕНА ОТ ТОВА ПРИЛОЖИМО ПРАВО. В АВСТРАЛИЯ, НОВА ЗЕЛАНДИЯ И ДРУГИ ЮРИСДИКЦИИ, КЛАУЗИ 12.1 - 12.4 СА ПРЕДМЕТ НА АВСТРАЛИЙСКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, НА ЗАКОНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА НОВА ЗЕЛАНДИЯ ИЛИ ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, СЪОТВЕТНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ГАРАНЦИИ, ДОКОЛКОТО ТЕ СА ПРИЛОЖИМИ. НИЩО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ ПРОМЕНЯ КОЯТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛСКА ГАРАНЦИЯ, ПРАВО ИЛИ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ПРЕДОСТАВЕНО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ АВСТРАЛИЙСКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, НОВОЗЕЛАНДСКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРИЛОЖИМ ЗАКОН, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН, ОГРАНИЧЕН ИЛИ ДА СЕ ПРОМЕНЯ ПО СИЛАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ.
12.6. ВСЕКИ СЕНЗОР СЕ ПРИДРУЖАВА ОТ РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА. МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НЕГО ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО И ДРУГИТЕИНСТРУКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ВАШИЯ СЕНЗОР. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ГАРАНЦИИТЕ ЗА НЯКОИ ПРОДУКТИ МОГАТ ДА БЪДАТ АНУЛИРАНИ, АКО ИНСТРУКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПРОДУКТА, НЕ СЕ СПАЗВАТ.

13. ОТХВЪРЛЯНЕ НА МЕДИЦИНСКА ОТГОВОРНОСТ
13.1. Разбирате и се съгласявате, че Adherium не практикува медицина и между вас и нас не съществува връзка пациент-лекар.
13.2. Услугите не са заместител на компетентни професионални медицински съвети. Вие (и Вашият медицински специалист, ако сте пациент) сте изключително отговорни за всяко управление на пациента и решения за грижи, взети чрез Услугите, както и за всички последици от такива решения.
13.3. Услугите или всяка друга услуга, предлагана от Adherium, са само информационен инструмент, който не е предназначен да служи като база за медицински съвет. Да се разчита на Услугите и да тяхното използване е единствено на Ваш собствен риск.
13.4. Ние не носим отговорност за взаимоотношенията Ви с Вашия медицински специалист.
13.5. Вие се съгласявате да не предявявате никакви претенции срещу Adherium, неговите асоциирани организации или лицензополучатели и съответните им ръководители и служители,
като твърдите, че всяко неправилно медицинско лечение е резултат от това, че Вие (или Вашият медицински специалист) разчитате на Услугите.

14. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
14.1. ПО СИЛАТА НА КЛАУЗИ 14.2 ДО 14.4, ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ЕКСКЛУЗИВНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА Е ДА СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ.
14.2. ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ADHERIUM, НЕЙНИТЕ АСОЦИИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Е ОГРАНИЧЕНА ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ И В СЪВКУПНОСТ ДО РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ, ДЕЙСТВИТЕЛНО ПЛАТЕНИ ОТ КЛИЕНТА ИЛИ ДОСТАВЧИКА НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ, ЗА УСЛУГИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ (12) МЕСЕЦА, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА СЪБИТИЕТО, КОЕТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПЪРВИЯ ИСК.
14.3. ПРИ СПАЗВАНЕ НА КЛАУЗА 14.4, ДОКОЛКОТО ТОВА Е МАКСИМАЛНО ДОПУСТМО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИКОЯ ОТ СТРАНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ADHERIUM НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ, ИЛИ СВЪРЗАНА С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ЗА ПРИЧИНЕНИ: а) ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ, ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, РАЗХОДИ ЗА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ЗАГУБА НА ДОБРА РЕПУТАЦИЯ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ; ИЛИ b) СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, КОСВЕНИ, ПРИМЕРНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ.
ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕЗИ ЩЕТИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ТЕЗИ ЩЕТИ СА БИЛИ ПРЕДВИДИМИ ИЛИ ADHERIUM Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
14.4. ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ НЕ Е РАЗРЕШЕНО В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ В ТАКИВА ЮРИСДИКЦИИ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА. В АВСТРАЛИЯ, НОВА ЗЕЛАНДИЯ И ДРУГИ ЮРИСДИКЦИИ, КЛАУЗИТЕ ОТ 14.1 ДО 14.2 СА ПРЕДМЕТ НА АВСТРАЛИЙСКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, НОВОЗЕЛАНДСКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЛИ ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ, СЪОТВЕТНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ГАРАНЦИИ, ДОКОЛКОТО ТЕ СА ПРИЛОЖИМИ. НИЩО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ ПРОМЕНЯ КОЯТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛСКА ГАРАНЦИЯ, ПРАВО ИЛИ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ПРЕДОСТАВЕНО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ АВСТРАЛИЙСКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА НОВА ЗЕЛАНДИЯ ИЛИ ОТ ДРУГ ПРИЛОЖИМ ЗАКОН, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН, ОГРАНИЧЕН ИЛИ ИЗМЕНЕН ЧРЕЗ СПОРАЗУМЕНИЕ.

15. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
15.1. При спазване на клауза 15.2 по-долу, вие се съгласявате да обезщетите, да държите безвредни и да защитавате страните по Adherium и всеки от съответните им ръководители, директори, изпълнители, агенти, служители, наследници и възложители от и срещу каквито и да е изисквания, искове, загуби, задължения, съдебни решения, глоби, лихви, санкции, загуби, решения, такси, разходи, разходи и вреди, включително без ограничение, разумни адвокатски
такси и такси за други професионални консултанти (съвкупно „Загуби“), възникващи от, или свързани с Вашето ползване или злоупотреба с Услугите (включително, без ограничение, това, което Вие предоставяте и Вашето ползване на каквото и да е Съдържание на Услугите), или Вашето нарушаване и неспазване на тези Условия. Тези задължения ще преживеят всяко прекратяване на тези Условия.
15.2. Вашето задължение за обезщетение не се отнася за Загуби, които произтичат единствено от грубата небрежност или умишлено нарушение на Adherium, освен ако изрично не е забранено от приложимото законодателство.

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ
16.1. Ние можем да прекратим тези Условия и предоставянето на Услугите на Вас без предизвестие или да преустановим достъпа Ви до Услугите, ако смятаме, че сте нарушили Условията.
16.2. Можете да прекратите тези Условия по всяко време, като ни изпратите имейл на адрес support.hailie.com.
16.3. В случай на прекратяване по каквато и да е причина: а) може да продължим да съхраняваме Вашите данни, при спазване на нашата Политика за поверителност и приложимите закони; б) прекратяването няма да засяга правата и средствата на която и да е от страните по отношение на всяко нарушение на тези Условия от другата страна, когато нарушението е настъпило преди прекратяването; и в) разпоредбите на клаузи 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 и раздел 16.3, заедно с други разпоредби по тези Условия, които ги съпътстват и са необходими за да влязат в сила тези клаузи, ще останат в пълна сила и действие.

17. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
17.1. Приложимо право и юрисдикция: а) Ако пребивавате извън Съединените щати, тези Условия се уреждат от законите на Нова Зеландия, без да се привеждат в действие техните принципи на противоречие на закона и да се изключва Конвенцията на ООН за международна продажба на стоки, а страните се подчиняват на неизключителната юрисдикция на съдилищата на Нова Зеландия по отношение на всички въпроси, свързани с тези Условия. б) Ако пребивавате в Съединените щати, тези Условия се уреждат от законите на щата Калифорния, без да се привеждат в действие техните противоречия на правните принципи и да се изключва Конвенцията на Организацията на обединените нации за международна продажба на стоки, и страните се подчиняват на юрисдикцията на щатските и федералните съдилища, които са компетентни по споровете, произтичащи в окръг Сан Матео, Калифорния, и вие се съгласявате да се съгласите с личната юрисдикция на тези съдилища.
17.2. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВИЕ И НИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАМЕ, ЧЕ ВСЕКИ ОТ НАС МОЖЕ ДА ПРЕДЯВЯВА ИСКОВЕ СРЕЩУ ДРУГАТА СТРАНА САМО НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА, А НЕ КАТО ИЩЕЦ ИЛИ ЧЛЕН НА ГРУПА ВЪВ ВСЕКИ ПРЕДПОЛАГАЕМ ГРУПОВ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ИСК ИЛИ ПРОЦЕС.

18 АБЕЛЕЖКА ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ
18.1. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ, СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВАТА СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЛИФОРНИЙСКИЯ ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС 1542, В КОЙТО СЕ КАЗВА, ЧЕ "ОБЩОТО
ОСВОБОЖДАВАНЕ НЕ СЕ РАЗПРОСТИРА ВЪРХУ ИСКОВЕ, ЗА КОИТО КРЕДИТОРЪТ НЕ ЗНАЕ ИЛИ НЕ ПОДОЗИРА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ В НЕГОВА ПОЛЗА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСВОБОЖДАВАНЕТО, КОИТО, АКО СА МУ БИЛИ ИЗВЕСТНИ, Е ТРЯБВАЛО ДА ПОВЛИЯЯТ СЪЩЕСТВЕНО НА УРЕЖДАНЕ ПРОБЛЕМА С ДЛЪЖНИКА МУ.
18.2. Ако Услугите в даден момент се считат за електронна търговска услуга (съгласно определението по Гражданския кодекс на Калифорния, раздел 1789.3), жителите на Калифорния имат право на следната специфична информация за правата на потребителите:
Доставчикът на Услугите в САЩ е: Adherium North America, Inc. Ако Услугите се считат за електронна търговска услуга, можете да подадете жалба относно Услугите или да получите допълнителна информация относно използването на услугите, като изпратите писмо на вниманието на Legal Department, Adherium North America, Inc., Suite 150, 1800 Gateway Drive, San Mateo, California 94404, USA.

19. ЛИНКОВЕ ЗА ДРУГИ САЙТОВЕ И УСЛУГИ
19.1. Услугите също така могат да съдържат линкове към други уебсайтове или онлайн услуги, които смятаме, че може да ви интересуват (наричани заедно „Свързани услуги“). Свързаните услуги не са под контрола на Adherium и Adherium не носи отговорност за свързаните услуги или за каквато и да е информация или материали, или каквато и да е форма на предаване, получена от която и да е свързана услуга. Включването на линк не означава одобрение от Adherium на свързаните услуги, или на каквато и да е асоциация с операторите на свързаните услуги. Adherium не разследва, не проверява или наблюдава свързаните услуги. Adherium предоставя връзки към свързани услуги само за Ваше удобство. Вие осъществявате достъп до свързани услуги на свой собствен риск.

20. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
20.1. Adherium може да прехвърли всички, или всяко от своите права, съгласно настоящите Условия, на всяко лице или организация.
20.2. Тези условия представляват цялата договореност между страните по темата, разгледана тук, и заместват всички предишни договорености.
20.3. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия бъде счетена за неприложима по някаква причина, тя ще бъде отстранена и остатъкът ще продължи да действа с пълна сила и действие до степента, позволена от закона, при спазване на всички промени, които са се наложили чрез заличаването на недействителната или неприложима разпоредба.
20.4. Правата, правомощията и средствата за правна защита, предвидени в настоящите Условия, са кумулативни и са в допълнение към всички права, правомощия или средства за правна защита, предвидени от закона.
20.5. Всяко освобождаване на страна от каквито и да е права или средства за защита съгласно настоящите Условия ще бъде ефективно само ако бъде записано в писмена форма. Никакъв провал да се приложи каквато и да е разпоредба на тези Условия по което и да е време, от която и да е страна, по никакъв начин няма да повлияе, ограничи или отмени правото на тази страна впоследствие да изисква стриктно спазване на тези Условия.
20.6. Настоящите Условия няма да се тълкуват като даване на която и да е трета страна, на което и да е право, средство за защита или претенция, освен ако изрично не е посочено друго в тези Условия или отделно споразумение.

21.МОБИЛНИ АПЛИКАЦИИ
Ако изтеглите апликацията на Adherium от магазин за приложения на трета страна („Платформа за приложения“), Вие потвърждавате и се съгласявате, че:
21.1. Тези Условия са споразумение между Вас и нас, а не с Платформата за приложения. Както и между Adherium и Платформата за приложението, Adherium е единствено отговорен за приложението.
21.2. Платформата за приложения няма задължение да предоставя каквито и да било услуги за поддръжка и помощ по отношение на Приложението.
21.3. В случай на провал на апликациите да могат да удовлетворят която и да е от приложимите гаранции (i) можете да уведомите Платформата за приложения и Платформата за приложения може да Ви възстанови покупната цена за Приложението (ако това е приложимо), (ii) в максималната степен, позволена от приложимото законодателство, Платформата за приложения няма да има друго гаранционно задължение по отношение на Приложението и (iii) всякакви други искове, загуби, задължения, щети, разходи или разходи, възникващи поради невъзможността да се удовлетвори която и да от гаранциите са, също както и между Adherium и Платформата за приложението, са задължение на Adherium.
21.4. Платформата на Приложението не носи отговорност за разглеждането на каквито и да е искове, които имате, свързани с Приложението или Вашето притежание и използване на Приложението.
21.5. Ако трета страна твърди, че Приложението нарушава правата на интелектуална собственост на друга страна, както между Платформата на приложенията и Adherium, Adherium е отговорен за разследването, защитата, уреждането и освобождаването от такова искане за нарушение на интелектуалната собственост до степента, изисквана от настоящите Условия.
21.6. Платформата за приложения и нейните дъщерни дружества са трети лица бенефициенти на тези Условия, както тя се отнася до лиценза Ви за Приложението. При приемане на правилата и условията на тези Условия, Платформата за приложения ще има право (и ще се счита, че е приела правото) да приложи тези Условия като свързани с лиценза Ви на Приложението срещу Вас като трета страна бенефициент.
21.7. Също така трябва да спазвате всички приложими условия за услуга от трета страна, когато използвате Приложението.


МОЛЯ, ПОТВЪРДЕТЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ГОРНИТЕ УСЛОВИЯ КАТО:
(А) ПОСТАВИТЕ ЗНАК В КВАДРАТЧЕТО НА СТРАНИЦАТА ЗА СЪГЛАСИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО, ИЛИ
(Б.) КЛИКНЕТЕ „ПРИЕМАМ“ В УЕБ-САЙТА.